Norwegian English
graceland perspektiv800

Fakta om hvite lilje

Hvite Lilje ble stiftet 5.9.2008. Det er en stiftelse som blir drevet på idealistisk grunnlag.Vårt formål med Hvite Lilje, er å bygge trygge barnehjem for etterlatte barn fra Burma. Gi dem håp, kjærlighet og en ny fremtid. Alle Hvite Liljes medarbeiderearbeider på frivillig basis og det trekkes ingen kostnader til administrasjon. Hvite Lilje har også innsamlingskonserter der artister stiller gratis opp. Hvite Lilje har også fadderskap, der hver fadder kan få ansvar for et barn i en mnd for kr 400. Hvordan DU kan støtte, kan du finne ut av under linken"bli fadder" Hvite Lilje har pr 2013 fem ulike bygge prosjekter. Det er : Graceland barnelansby utenfor Mae Sot, Queensland barnelandsby utenfor Sanklanaburi, barnehjem inne i flyktningeleiren Tham Hin + akuttmottak utenfor leiren. (Alle disse ligger i Thailand i grense område til Burma.) Et nytt bygge prosjekt er satt i gang inne i Burma. I tillegg under- holder vi barn inne i 13 lansbyer i Burma. Hvite Lilje har pr 2013 totalt ansvar for 1002 barn.

liv janegilGrunnleggere: Liv Ellen og Jan Egil Omdal 

hvite lilje stab copy
Hvite Liljes medarbeidere

 

hvite lilje artistene 

Mange artister stiller gratis opp på Hvite Liljes solidaritets festivaler og konserter. De er trofaste medarbeidere og støtte spillere. Gjennom deres bidrag, samles det inn midler til oppkjøp av eierdommer i Thailand, og utbygging av barnelandsbyer.  

btn nyheter   btn filmer